Privacy statement

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg door Hofmann Vertaalservice Duits samengesteld. Hofmann Vertaalservice Duits tracht te allen tijde de site te voorzien van actuele en correcte gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of in een uiterst geval onjuist is. Hofmann Vertaalservice Duits aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan Hofmann Vertaalservice Duits verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in naamsvermeldingen, teksten en/of prijsinformatie. Aan de op deze website weergegeven informatie kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

Voorts behoudt Hofmann Vertaalservice Duits zich het recht voor informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en in voorkomende gevallen af te wijken van de informatie op deze website.
Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. Hofmann Vertaalservice Duits heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van of het vertrouwen in deze websites van derden.

Privacy

Hofmann Vertaalservice Duits respecteert en beschermt de privacy van de bezoekers van haar site. Op enigerlei wijze verkregen informatie van bezoekers, zoals via Google Analytics, ingevulde contactformulieren e.d., zal met uiterste zorgvuldigheid behandeld worden en zal nooit ofte nimmer worden verstrekt of verkocht aan derden buiten Hofmann Vertaalservice Duits.

Indien ik uw gegevens ontvang, zoals bij het aanvragen van een offerte of verzoek tot informatie, kan ik uw gegevens opslaan. Ik zal uw gegevens alleen bewaren ten behoeve van de continue verbetering van mijn service en dienstverlening.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming tekst(en) en/of beeldmateriaal van de website te gebruiken.

Feedback

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze disclaimer, verzoek ik contact met mij op te nemen via annette@hofmannvertaalserviceduits.nl.